quang cao tren tinphapluat.comquang cao tren tinphapluat.com

Nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp

Đồng sở hữu không tách thửa mà chuyển nhượng đất cho người khác, thuế thu nhập cá nhân được tính ra sao?

 Nếu các đồng thừa kế, đồng sở hữu không tách thửa mà chuyển nhượng đất cho người khác, thuế thu nhập cá nhân được tính ra sao?

Trả lời :
Bấy giờ, nghĩa vụ thuế được tính riêng cho từng cá nhân. Thu nhập tính thuế của từng cá nhân được xác định căn cứ vào tổng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và tỷ lệ phân chia thu nhập giữa các cá nhân đồng sở hữu. Tỷ lệ phân chia thu nhập được căn cứ vào thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án..
(Theo luatviet)
 
 
 
 

  Hỏi đáp cùng mục

  quang cao tren tinphapluat.com

  Văn phòng luật sư

  Copyright 2014 -   tinphapluat.com

  Hotline: 0983 006 168   |   Email: tinphapluat.com@gmail.com

  Đề nghị đặt liên kết và ghi rõ nguồn "Theo Tinphapluat.com " khi bạn trích dẫn, đăng lại thông tin từ website này